+48 605 826 866
kolonie@wakacjezprzygoda.pl

Regulamin kolonii Camp Perkoz

wakacjezprzygoda.pl

REGULAMIN CAMPU

1.Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.

  1. Podczas pobytu na campie uczestników obowiązuje:

2.1 Uczestnictwo w zajęciach i stosowanie się do poleceń instruktora,

2.2 Punktualne stawianie się na zbiórki, zajęcia i posiłki,

2.3 Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników,

2.4 Podczas ciszy nocnej przebywanie we własnym pokoju,

2.5 Przebywanie w innych pokojach podczas wypoczynku między zajęciami jest możliwe wyłącznie za zgodą wszystkich jego mieszkańców,

2.6 Bezwzględne przestrzeganie ciszy nocnej,

2.7 Przestrzeganie czystości na terenie campu,

2.8 Bezwzględne przestrzeganie regulaminów określających warunki korzystania ze sprzętu i urządzeń.

3.Podczas pobytu na campie uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz:

3.1 Posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia papierosów

(również elektronicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających,

3.2 Filmowania pozostałych uczestników i kadry na terenie campu,

3.3 Fotografowania uczestników i kadry bez ich zgody oraz publikacji zdjęć naruszających ich godność,

3.4 Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,

3.5 Opuszczania campu bez wiedzy i zgody instruktora – wychowawcy,

3.6 Posiadania włączonego telefonu komórkowego poza wyznaczonym do komunikacji miejscem i czasem,

3.7 Przebywania na wodzie i korzystania ze sprzętu bez wiedzy Instruktora

  1. Ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych na terenie campu:

Na terenie campów obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz elektroniki. Dzieci będą mogły korzystać ze swoich telefonów w środy w porze obiadu. Poza tym czasem telefony będą zdeponowane w campowym sejfie.